Αισθητική δερματολογία

Αισθητική δερματολογία

Η αισθητική Δερματολογία είναι ο κλάδος της Δερματολογίας που αφορά τις θεραπείες  για προβλήματα αισθητικής φύσεως στα πλαίσια εγκατεστημένων δερματολογικών προβλημάτων ή στα πλαίσια αντιμετώπισης της φυσιολογικής γήρανσης του δέρματος. Με την εφαρμογή σύγχρονων δερματολογικών τεχνικών και κατάλληλου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού βελτιώνεται η όψη του δέρματος και αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους προβλήματα.