Άρθρα - Νέα

Άρθρα - Νέα

Η Δερματολόγος Ιωάννα Χαριτίδου ενημερώνει για δερματολογικά ζητήματα και συμβουλεύει για την πρόληψη και καλύτερη αντιμετώπισή τους.