Εφαρμογές Laser

Εφαρμογές Laser

Το ιατρείο  διαθέτει μία πλήρη σειρά lasers υψηλής τεχνολογίας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται για διαφορετικές ιατρικές ενδείξεις, καθώς επίσης και στον τομέα της Αισθητικής Δερματολογίας.