Αφαίρεση δερματικών βλαβών

Αφαίρεση δερματικών βλαβών

Η δερματοχειρουργική είναι η εφαρμογή χειρουργικών τεχνικών που γίνονται με κατάλληλες μεθόδους σε κατάλληλο περιβάλλον στο δερματολογικό ιατρείο. Προηγείται η εξέταση της βλάβης με δερματοσκόπηση, προκειμένου να αξιολογηθεί η επικινδυνότητα της. Οι ύποπτες για κακοήθεια βλάβες αφαιρούνται με δερματοχειρουργική επέμβαση υπό τοπική αναισθησία και αποστέλλονται για ιστοπαθολογική εξέταση. Επιπρόσθετα μπορούν να αφαιρεθούν πολλές καλοήθεις βλάβες όπως π.χ. κύστεις, των οποίων η αφαίρεση είναι επιθυμητή για καθαρά αισθητικούς λόγους.