Βιοψία δέρματος

Βιοψία δέρματος

Η βιοψία δέρματος είναι μία διαγνωστική χειρουργική μέθοδος, που βοηθάει στη διάγνωση όταν η κλινική εικόνα είναι άτυπη ή όταν είναι απαραίτητη η ιστολογική διάγνωση πριν την έναρξη της θεραπείας. Το τεμαχίδιο του δέρματος λαμβάνεται με ένα ειδικό εργαλείο (punch) διαμέτρου έως 6mm και αποστέλλεται για ιστοπαθολογική εξέταση.