Κρυοχειρουργική

Κρυοχειρουργική

Η Κρυοχειρουργική είναι μια ελάχιστη επεμβατική θεραπεία που γίνεται σε επίπεδο ιατρείου με την εφαμογή ακραίου ψύχους για να καταστραφούν παθολογικοί ιστοί του δέρματος.  Οι βλάβες ψύχονται, νεκρώνονται και αποπίπτουν. Το κρυογόνο που χρησιμοποιείται είναι το υγρό άζωτο, το οποίο εφαρμόζεται συνήθως με τη μέθοδο του ανοικτού ψεκασμού.

Εφαρμόζεται στη θεραπεία καλοήθων και κακοήθων όγκων του δέρματος. Αποτελεί πολύ καλή επιλογή για τη θεραπεία των μυρμηκιών και  σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζονται επαναλαμβανόμενες συνεδρίες.