Χειρουργική νυχιών

Χειρουργική νυχιών

Η είσφρυση όνυχος είναι η πάθηση κατά την οποία το πλαϊνό μέρος του νυχιού εισέρχεται στο παρακείμενο δέρμα και προκαλεί φλεγμονή και πόνο. Συνήθως προσβάλλεται το μεγάλο δάχτυλο των ποδιών. Η οριστική λύση του προβλήματος πραγματοποιείται με την ονυχοπλαστική Emmert.  Αφαιρείται το πλαϊνό πάσχον  τμήμα του νυχιού με τη ρίζα του (μήτρα). Στο τέλος καταστρέφεται η μήτρα με την εφαρμογή ενός χημικού (φαινόλη).