Ακτινικές υπερκερατώσεις

Ακτινικές υπερκερατώσεις

Οι ακτινικές υπερκερατώσεις αποτελούν προκαρκινικές βλάβες του δέρματος. Εμφανίζονται κυρίως σε ηλιοεκτεθειμένες περιοχές του δέρματος σε ηλικιωμένα άτομα με ανοιχτό φωτότυπο. Ομάδες υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση ακτινικών υπερκερατώσεων είναι τα άτομα με παρατεταμένη επι χρόνια έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου για επαγγελματικούς λόγους (αγρότες, ψαράδες), για ψυχαγωγικούς λόγους (άθληση σε υπαίθριους χώρους), αλλά και άτομα με χρόνια ανοσοκαταστολή.

Πρόκειται για πλάκες ερυθρού χρώματος με καλά προσκολλημένα λέπια. Ψηλαφητικά υπάρχει τραχύτητα στην επιφάνειά τους.  Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων παραμένουν καλοήθεις, ωστόσο σε ένα μικρό ποσοστό (10-20%) μεταπίπτουν σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος.  Η βιοψία του δέρματος κρίνεται απαραίτητη για τον προσδιορισμό του βάθους διείσδυσης της βλάβης και τον αποκλεισμό της κακοήθειας.

Στο δερματολογικό ιατρείο η αντιμετώπιση των ακτινικών υπερκερατώσεων περιλαμβάνει μεθόδους όπως:

  • τοπική θεραπεία
  • κρυοθεραπεία με υγρό άζωτο
  • ηλεκτροκαυτηρίαση
  • laser C02
  • συνδυασμός των ανωτέρω μεθόδων